Szkolenie Rozszerzone

Szkolenie Rozszerzone

Praca detektywa będzie się opierać na Twojej inteligencji, kreatywności i opanowaniu. Znajomość podstawowych zagadnień prawa jest niezbędna w podejmowaniu profesjonalnych decyzji, ale czy to zawsze wystarczy, aby w pełni sprostać potrzebom klientów, dla których koszt detektywa jest często poważną inwestycją?

Żeby móc równać się z najlepszymi bądź wszechstronnie przygotowany do przyszłych zadań i zdobądź przygotowanie praktyczne.

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą szkolenia praktycznego dla osób posiadających licencję detektywa. Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym (4 dni). Przekażemy Państwu wiedzę obejmującą między innymi najlepsze i często skrywane techniki wykorzystywane przez służby operacyjne największych agencji wywiadowczych na całym świecie. Nasze szkolenia prowadzą wysoko wykwalifikowani eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe m.in. w służbach wywiadu i kontrwywiadu, Centralnego Biura Śledczego oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych.

Zakres szkolenia:

 • Działania Obserwacyjne – metody obserwacji, cele i typy obserwacji, fazy działań obserwacyjnych;

 • Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia obserwacji – opis sytuacji operacyjnej, pozyskiwanie informacji, rozpoznanie rejonu podjęcia figuranta, opis warunków obserwacji,  przygotowanie profesjonalnego szkicu sytuacyjnego, siły i środki techniki niezbędne do obserwacji, dobieranie ubioru operacyjnego;

 • Sposoby wykrywania obserwacji;

 • Sposoby komunikacji w grupie operacyjnej – wykorzystanie sprzętu łączności, nadawanie precyzyjnych komunikatów, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej i poznanie odruchów kierujących do wykonywania określonych czynności;

 • Poznanie możliwości dotarcia niezauważonym do miejsc trudno dostępnych;

 • Obsługa profesjonalnego sprzętu audio-video wykorzystywanego w celach operacyjnych;

 • Zajęcia praktyczne w terenie – wykorzystanie szyków obserwacyjnych, rozmieszczenie środków, podjęcie figuranta, podążanie za figurantem, przekazywanie figuranta, utrata figuranta, dokumentacja działań operacyjnych, obserwacja w ciągu dnia oraz porą wieczorowo-nocną:

  - obserwacja piesza,

  - obserwacja w komunikacji miejskiej - autobus, pociąg, metro itp.,

  - obserwacja samochodowa,

  - obserwacja w miejscach użyteczności publicznej - kina, restauracje, galerie handlowe,
  urzędy itp.;

 • Sporządzanie dokumentacji z działań operacyjnych – tworzenie profesjonalnego raportu dla klienta z działań operacyjnych;

 • Po każdym dniu szkoleniowym profesjonalne omówienie działań operacyjnych – analiza zebranych danych i nauka wyciągania poprawnych wniosków.

Koszt szkolenia: 3.700 PLN (szczegóły płatności w regulaminie)

Cena szkolenia detektywa obejmuje:

 • 4 dniowe szkolenie praktyczne z elementami teorii (w grupach 6-9 osobowych);
 • Profesjonalną obsługę liczącą łącznie kilkanaście osób – instruktorzy, pozoranci;
 • Flotę samochodową do prowadzenia obserwacji samochodowej;
 • Bilety ZTM dla każdego uczestnika podczas trwania całego szkolenia;
 • Użyczenie środków łączności radiowej oraz innych narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy detektywa;
 • Ubezpieczenie OC dla każdego uczestnika podczas trwania całego szkolenia;
 • Podatek VAT (23%).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 533 809 803 bądź mailowy Yml1cm9Aem9zdGFuZGV0ZWt0eXdlbS5wbA== .